Bestuursverslag KFF 2021

In dit bestuursverslag worden kort de resultaten van de voor 2021 voorgenomen activiteiten op de verschillende werkterreinen van de Stichting Kingfisher Foundation (KFF) besproken.

I Ontwikkeling en toepassing van de Biokristallisatiemethode

Hoofdpunten uit 2021 kort samengevat

1. Publicaties en lezingen

In 2021 zijn lezingen gegeven voor de Biokennisweek en The 2nd International Conference on Biodynamic Research: “Growing Beyond Resilience”. Daarnaast is een bijdrage geleverd voor het boek “Subtle Agroecologies, Farming With the Hidden Half of Nature”. Dit boek is down te loaden via de link https://doi.org/10.1201/9780429440939

De Duitse vertaling van het boek “Barstensvol leven, een pleidooi voor vitale voeding” is verschenen met de titel: “Vom Acker auf den Teller: Was Lebensmittel wirklich gesund macht”, vertaald door Jasmin Peschke, sectieleider Voedingskwaliteit – Goetheanum (CH).

2. Project GESTE (Gestalt Evaluatie en Structuur Evaluatie)

Het GESTE project focust op de vraag in hoeverre een inlevende houding bij de visuele beoordeling van kristallisatiebeelden bruikbaar is, versterkt kan worden en wetenschappelijk gecommuniceerd kan worden. Het tweede artikel van dit project: Kinaesthetic engagement in Gestalt evaluation outscores analytical ‘atomic feature’ evaluation in perceiving ageing in crystallisation images of agricultural products is gepubliceerd door het interdisciplinaire wetenschappelijke tijdschrift PlosOne. Down te loaden via de link https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248124

3. Samenwerkingsverband met de Verein für Krebsforschung (CH)

In de Verein für Krebsforschung (Arlesheim, CH) zijn in 2021 2 kristallisatiekasten opgebouwd afkomstig van het Deens en het Nederlands kristallisatielaboratorium met de intentie het kristallisatieonderzoek in een bredere bedding door te kunnen zetten. Inmiddels werken twee PhD studenten met deze kristallisatiekasten aan het onderzoek naar specifieke effecten van homeopathische preparaten, en aan het bestuderen van mogelijke cumulatieve effecten van de toediening van BD Koehoorn preparaten tijdens specifieke constellaties.

II Research, productie en verspreiding Bolk's Companions

De hoofdpunten uit 2021 samengevat:

1. Publicaties:

2. Belangrijkste nieuws uit de lopende projecten:

3. PR activiteiten

Daniela Oele ondersteunde in 2021 de uitvoering van onze PR activiteiten, met name het symposium in November. De organisatie van de PR activiteiten werd gecoördineerd door Martin Niemeijer. Er zijn een drietal advertenties geplaatst in het Tijdschrift voor Integratieve Geneeskunde (TIG). Zo nodig helpt Luc Steinbuch bij technische, website-gerelateerde zaken.

4. Downloads van de webpagina bij Bolk en onze eigen website.

Ondanks meerdere pogingen kregen we over beide websites geen betrouwbare cijfers over de downloads, hier wordt aan gewerkt.


5. Louis Bolk Instituut

Er is nog altijd goede samenwerking met het Louis Bolk Instituut (LBI). De Companions zijn beschikbaar via de website van het LBI en worden via die route veel gevonden en gedownload. Ook is er van daar een directe link naar onze eigen www.bolkscompanions.com website en naar “de Boekerij” in Zutphen waar de Companions besteld kunnen worden.

6. De Boekerij

De Boekerij in Zutphen is het verkooppunt voor de Companions in boekvorm.

7. Universiteit Witten/Herdecke

Er is een samenwerkingsovereenkomst met de Gerhard Kienle Lehrstuhl für Medizintheorie, Integrative Medizin und Anthroposophische Medizin aan de Universiteit van Witten/Herdecke. Dit naar aanleiding van de samenwerking van Tom Scheffers en Dr. med. univ. Johannes Weinzirl rond hun promotietraject.
Zowel Guus van der Bie als Christina van Tellingen hebben cursussen gegeven aan de Uni Witten/Herdecke.

8. Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, Academie Antroposofische Gezondheidszorg, Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum en Bernard Lievegoed Academisch Netwerk

Het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (Lectoraat), de Academie Antroposofische Gezondheidszorg (AAG), het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum, het Bernard Lievegoed Academisch Netwerk en de CG hebben elk specifieke kwaliteiten en vormen een soort organisatienetwerk ten behoeve van de professionele kwaliteitsontwikkeling binnen de Antroposofische Geneeskunde.
We organiseerden het mooie symposium over de Companion ‘Naar klinische intuïtie’ samen met hen.

9. Coöperatie Kraaybeekerhof en BD Grondbeheer

We huren eens per maand ruimte op de Kraaybeekerhof van BD Grondbeheer. Voor onze boekjesvoorraad en literatuur gebruiken we een ruimte op de Kraaybeekerhof. We zijn gebruikers-lid van de Coöperatie.

10. Onderwijsactiviteiten

Veel van ons werk wordt in cursussen door de leden van de Companion Group naar buiten gebracht. De studentengroep antroposofische geneeskunde werd begeleid door Kore Luske en Christina van Tellingen en bestaat uit negen deelnemers. Hier worden de Companions als brug van reguliere wetenschap naar antroposofische geneeskunde gebruikt. Het werk aan de Bolk’s Companions van de afgelopen 23 jaar kan zo echt zijn vruchten afwerpen bij onze belangrijkste doelgroep. Een aantal studenten zijn ook bereid om mee te lezen bij toekomstige Companions.
Zoals in voorgaande jaren is door diverse CG-leden cursussen gegeven bij verschillende onderwijsinstellingen, t.w. bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA), de Academie Antroposofische Geneeskunde, de Academy for Integrative Medicine, de Universiteit Utrecht, de Universität Witten/Herdecke en bij de Radboud Universiteit.

11. Financiers

Alle financiers ontvingen in juli 2021 een halfjaarlijkse voortgangsrapport. Wij zijn hen erkentelijk voor de financiële hulp die ons werk mogelijk heeft gemaakt.

III Fenomenologie naar school

Project Evolutie. Vanaf augustus 2016 heeft onze werkgroep toegewerkt naar een publicatie over evolutie. De huidige erfelijkheidsconcepten zoals deze op de scholen worden aangeleerd, hebben een vervreemdende boodschap. Ons streven was en is om een gefundeerd en herkenbaar beeld over erfelijkheid te beschrijven.

In mei 2021 is ons evolutieboekje uitgekomen. Het is een mooi geheel geworden, veel illustraties en kleurige tekstblokken.
We merken dat er vooral animo is binnen het antroposofische publiek. We hoopten dat het ook door andere zielsverwanten herkend zou worden. Tot op heden is dat nog niet duidelijk zichtbaar.
De eerste 300 exemplaren zijn bijna uitverkocht. We verwachten in 2022 een nieuwe oplage.
In 2022 willen we ‘groei en vorm’ gaan onderzoeken. Daarbij denken we aan botgroei, schedelgroei, verschillen tussen hoorn- en gewei-groei.
We hopen naast literatuur studie veel waarnemingen te kunnen doen. Het project bevindt zich in de opstartfase.


Wij hebben onszelf (vooralsnog) niets uitbetaald.

De werkgroep: Willem de Vletter, Guus van der Bie, Gert Adema

Het bestuur van de Stichting Kingfisher Foundation

Het bestuur heeft in 2021 2 maal vergaderd en onderhield verder contact via de email.
Het bestuur heeft op 11-03-2022 voor het boekjaar 2021 met algemene stemmen besloten af te zien van controle en accordering door een accountant.
 

Zie ook het complete jaarverslag 2021 (pdf), inclusief financiële verantwoording.

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science