Bestuursverslag KFF 2010

In dit bestuursverslag worden van de voorgenomen activiteiten kort de resultaten op beide werkterreinen van de KFF in 2010 besproken.

Het Bestuur is elf maal bij elkaar gekomen.

Ontwikkeling en toepassing van de bio-kristallisatie methode

 1. Ondersteunen van de fondswerving voor het GESTE-project (Gestalt Evaluation and Structure Evaluation), in samenwerking met Duitse en Deense onderzoekers.
  Hiervoor is in totaal 406 K€ geworven via Software AG Stiftung, Zukunftsstiftung Landwirtschaft, St. Phoenix Doorn.

 2. Ondersteunen van de wederopbouw van de Nederlandse afdeling van het bio-kristallisatie Triangle consortium. Dit behelst het opbouwen en testen van de kristallisatiekast en het inrichten van een laboratoriumruimte.
  Een passende locatie is gevonden en deels ingericht. De kristallisatiekast is opgebouwd. Oplevering is gepland medio april 2011.
   
 3. Indienen van de wetenschappelijke publicatie ‘Development of a biocrystallisation method for examining effects of homeopathic preparations on germinating cress seeds’.
  Het artikel is geschreven en wordt in 2011 ingediend bij een peer-reviewed journal.
   
 4. Het schrijven en indienen van een wetenschappelijke publicatie ‘Development of a Structure analysis approach for the evaluation of biocrystallisations’.
  De voorbereidende fase van het schrijven is begonnen.
   
 5. Ondersteunen van het opstellen van een projectvoorstel voor een vervolg op het homeopathie-project.
  Het voorstel is geschreven en zal dienen als basis voor de fondsenwerving die binnen enkele maanden van start zal gaan, eventueel via de KFF.
   
 6. Literatuuronderzoek betreffende onderzoeksresultaten van patroonherkenning en Gestaltevaluatie ten dienste van het GESTE project is gerealiseerd.
   
 7. Actieve participatie aan de internationale onderzoeksgroep van het GESTE project is gaande.

 

Research en productie van Bolk’s companions

 1. In 2010 is de Companion ‘Depressive Disorders’ gereed gekomen en uitgegeven. De eerste reacties zijn positief.
  Het traject om deze Companion in 2011 Nederlandstalig te laten uitgeven door een reguliere uitgeverij is in gang gezet en lijkt veelbelovend en wordt gerealiseerd in 2011.
   
 2. De productie van de Companion ‘Phenomenology’ is trager verlopen dan verwacht.
  Het jaar kon afgesloten worden met een overzicht van de gehele inhoud en de eerste schrijfronde van de eerste 5 hoofdstukken.
   
 3. De groep artsen die samenwerken in het Companion project, heeft vruchtbaar samengewerkt. Er is een taakverdeling tot stand gekomen waarbij elk der deelnemers een verantwoordelijkheidsgebied heeft gekregen.

  Tot de activiteiten van deze groep behoorde in 2010:
  a. Het research verrichten voor een Companion over fenomenologie, hart- en vaatziekten en het endocriene systeem.
  b. Het voeren van coaching-gesprekken door Christa van Tellingen en Guus van der Bie met de junior-onderzoekers.
  c. Het doen van fenomenologische oefeningen in gezamenlijkheid met enkele medewerkers van het LBI.
  d. Het plannen en houden van gezamenlijke bijeenkomsten met de gehele groep waar inhoudelijke en organisatorische zaken besproken worden
  e. Het participeren in een door het LBI opgezet onderzoek, een interventiestudie bij kinderen met hoofdpijn tussen de 9 en 18 jaar. De inbreng betreft hier de fenomenologische aspecten die aan het onderzoek te onderkennen en/of in te voeren zijn.
  f. Waar mogelijk een actieve inbreng in de bijeenkomsten van de Netwerkuniversiteit.
  g. Een overeenkomst voor het geven van een workshop op verzoek van de Gezondheidszorg afdeling van het LBI en het NIKIM over depressieve stoornissen op een studentencongres in 2011. 

 

 Companions bestellen: Louis Bolk Instituut (meeste publicaties) en Uitgeverij SWP (Depressieve stoornissen: Een integraal psychiatrisch antwoord)

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science