Kingfisher Foundation

De Stichting heeft ten doel de ontwikkeling, toepassing en verspreiding van de Goetheanistische fenomenologische onderzoeksmethode in de meest brede zin van het woord, ter aanvulling op en vernieuwing van de gangbare wetenschapsopvatting en onderzoeksmethodiek. Voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science